AD 2018 nr 44

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Unionen

mot

Arbetsgivarföreningen KFO och MDM Sverige Läkare i Världen.

Målet gällde skadestånd på grund av avskedande. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2018-06-20, målnummer A-23-2018

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Martina Sjölund