AD 2018 nr 47

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Unionen

mot

Lejonet & Partners AB.

Målet gällde kolektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förliknng.

Dom 2018-07-04, målnummer B-57-2018

Ledamot: Cathrine Lilja Ekström

Rättssekreterare: Peter Edin