AD 2018 nr 52

Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Nr 52

Svenska Transportarbetareförbundet

mot

Avlopps Akuten Syd AB.

Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2018-08-15, målnummer A-73-2018

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Hannah Edström