AD 2018 nr 53

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål

Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

Arbetsgivareföreningen KFO (för ej talan) och Barnens Framtida Förskola i Sverige AB.

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2018-08-15, målnummer A-29-2018

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Peter Edin