AD 2018 nr 57

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Unionen

mot

Föreningen Installatörsföretagen och Senecta Security Aktiebolag.

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2018-09-12, målnummer A-103-2018

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Pontus Bromander