AD 2018 nr 64

Målet gällde fordran på uppsägningslön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.

Unionen

mot

24KARAT vårdcentral AB.

Målet gällde fordran på uppsägningslön m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro.

Dom 2018-10-10, målnummer A-154-2017

Ledamöter: Jonas Malmberg, Åsa Kjellberg Kahn och Elisabeth Mohlkert. Enhälligt.

Rättssekreterare: Hannah Edström