AD 2018 nr 67

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens medgivande.

Saco-S genom Sveriges universitetslärare och forskare SULF

mot

Staten genom Örebro universitet.

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens medgivande.

Dom 2018-10-31, målnummer A-113-2018

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Sofia Rasmusson