AD 2018 nr 68

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Svenska Målareförbundet

mot

KvalitetsMåleriet Sfm AB.

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2018-11-07, mål nummer A-91-2018

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Martina Sjölund