AD 2018 nr 70

Målet gällde brott mot föräldraledighetslagen. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Hotel- och restaurangfacket

mot

FastKeeper AB.

Målet gällde brott mot föräldraledighetslagen. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2018-11-21, målnummer A-102-2018

Ledamot: Hannah Edström

Rättssekreterare: Peter Edin