AD 2018 nr 71

Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Tingvalla-Bro Fackförening

mot

Djurstedts Sverige AB i konkurs.

Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2018-11-21, målnummer A-95-2018

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Sofia Rasmusson