AD 2018 nr 72

Målet gällde turordningsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Unionen

mot

Savana Invest AB.

Målet gällde turordningsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2018-11-21, målnummer A-107-2018

Ledamot: Martina Sjölund

Rättssekreterare: Sofia Rasmusson