AD 2018 nr 73

Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Stockholms Lokala Samorganisation

mot

Kerub Stockholm AB.

Målet gällde förhandlingsvägran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2018-11-21, målnummer A-93-2018

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Sofia Rasmusson