AD 2018 nr 80

Målet gällde diskriminering samt missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Diskrimineringsombudsmannen

mot

J. G AB.

Målet gällde diskriminering samt missgynnande enligt föräldraledighetslagen. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Dom 2018-12-19, målnummer A-41-2018

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Jonas Eklund