AD 2018 nr 81

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Seko, Service- och kommunikationsfacket

mot

Almega Tjänsteförbunden och Solreneriet AB.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2018-12-19, målnummer A-114-2018

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Peter Edin