AD 2019 nr 13

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Svenska Målareförbundet

mot

KvalitetsMåleriet Sfm AB.

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2019-02-20, målnummer A-91-2018

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Martina Sjölund