AD 2019 nr 18

Målet gällde otillåten kvittning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Handelsanställdas förbund

mot

Bavil Delikatess AB.

Målet gällde otillåten kvittning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2019-03-27, målnummer A-125-2018 och A-4-2019

Ledamot: Karin Renman

Rättssekreterare: Hannah Edström