AD 2019 nr 23

Målet gällde skadestånd. Domen innebär stadfästelse av förlikning.

Unionen

mot

Visita och Il Tempo AB.

Målet gällde skadestånd. Domen innebär stadfästelse av förlikning.

Dom 2019-04-17, målnummer A-129-2018

Ledamot: Jonas Eklund

Rättssekreterare: Pontus Bromander