AD 2019 nr 25

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att talan avslogs.

GS Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch

mot

Bäckbodagård AB i likvidation i konkurs.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att talan avslogs.

Dom 2019-04-24, målnummer A-22-2018

Ledamöter: Jonas Malmberg, referent, Sören Öman och Hanna Edström. Enhälligt.