AD 2019 nr 26

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att talan avslogs.

Unionen

mot

Bäckbodagård AB i likvidation i konkurs.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att talan avslogs.

Dom 2019-04-24, målnummer A-7-2018

Ledamöter: Jonas Malmberg, Sören Öman, referent, och Hannah Edström. Enhälligt.

Rättssekreterare: Sofia Rasmusson