AD 2019 nr 31

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Installatörsföretagen (för ej talan) och Granvolds Isolering AB.

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2019-05-08, målnummer A-135-2018

Ledamot: Martina Sjölund

Rättssekreterare: Sofia Rasmusson