AD 2019 nr 36

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Tingvalla-Bro Fackförening

mot

ObX Technology Aktiebolag.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Dom 2019-06-19, målnummet A-30-2019 och A-31-2019

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Peter Edin