AD 2019 nr 37

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

GS Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch

mot

MJC fastigheter AB.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2019-06-26, målnummer A-19-2019

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Martina Sjölund