AD 2019 nr 40

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Tingvalla-Bro Fackförening

mot

METAB El & VVS AB.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Dom 2019-08-21, målnummer A-46-2019

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Sofia Rasmusson