AD 2019 nr 44

Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Målareförbundet

mot

A.R.G Takmåleri & Service AB.

Målet gällde avskedande m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2019-09-04, målnummer A-81-2019

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Pontus Bromander