AD 2019 nr 45

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Livsmedelsarbetareförbundet

mot

Livsmedelsföretagen (för ej talan) och Heart Invest AB.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2019-09-25, målnummer A-14-2019

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Jonas Eklund