AD 2019 nr 46

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Föreningen Installatörsföretagen (för ej talan) och Granvolds Isolering AB.

Målet gällde lönefordran kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2019-10-09, målnummer A-135-2018

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Peter Edin