AD 2019 nr 51

Målet gällde skadestånd m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Försäkringsutveckling Sverige AB

mot

H.S.

Överklagade avgörandet: Stockholms tingsrätts dom den 24 april 2019 i mål nr T 13396-17, T 16821-17 och T 2534-18

Målet gällde skadestånd m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2019-11-13, målnummer B-49-2019

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Pontus Bromander