AD 2019 nr 54

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Handelsanställdas förbund

mot

Family Nails AB.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2019-11-27, målnummer A-55-2019 och A-56-2019

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Peter Edin