AD 2019 nr 55

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Transportarbetareförbundet

mot

Lea No 2 AB.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2019-11-27, målnummer A-67-2019

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Peter Edin