AD 2019 nr 6

Målet gällde skadestånd på grund av uppsägning m.m. Domen innebar med undanröjande av tingsrättens dom, stadfästelse av förlikning.

H.L.

mot

MGP Bygg & Fastighetsservice AB.

Målet gällde skadestånd på grund av uppsägning m.m. Domen innebar med undanröjande av tingsrättens dom, stadfästelse av förlikning.

Dom 2019-01-30, målnummer B-25-2018

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Jonas Eklund