AD 2020 nr 10

Målet gällde fordran. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

Arbetsgivarföreningen KFO (för ej talan) och N.G.

Målet gällde fordran. Domen innebar att kärandens talan biföls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2020-02-19, målnummer A-98-2019

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Jonas Eklund