AD 2020 nr 14

Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Handelsanställdas förbund

mot

Top Livs i Sweden AB.

Målet gällde semesterersättning m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2020-03-04, målnummer A-135-2019

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Pontus Bromander