AD 2020 nr 17

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades i huvudsaken.

H.K.

mot

T.D.

Överklagade avgörandet: Helsingborgs tingsrätts dom den 8 maj 2019 i mål nr T 4946-18

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades i huvudsaken.

Dom 2020-04-01, målnummer B-62-2019

Ledamöter: Jonas Malmberg, Elisabeth Ankarcrona och Urban Petterson.

Rättssekreterare: Klara Hedlund