AD 2020 nr 19

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

SHS Gruppen AB.

Målet gällde fordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2020-04-08, målnummer A-50-2019

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Jonas Eklund