AD 2020 nr 24

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

P.Z.

mot

Staten genom Luleå tekniska universitet.

Överklagade avgörandet: Luleå tingsrätts dom den 21 december 2018 i mål nr T 117-18

Målet gällde lönefordran. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2020-04-29, målnummer B-97-2019

Ledamöter: Cathrine Lilja Hansson, Staffan Löwenborg och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.

Rättssekreterare: Pontus Bromander