AD 2020 nr 25

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Industrifacket Metall

mot

Roll-X AB.

Målet gällde ogiltigförklaring av avskedande m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2020-04-29, målnummer A-99-2019

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini