AD 2020 nr 28

Målet gällde lönefordran. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Svenska Transportarbetareförbundet

mot

Motorbranschens Arbetsgivareförbund och Kasbi Petroleum AB.

Målet gällde lönefordran. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2020-05-20, målnummer A-132-2019

Ledamot: Malin Simon Holm