AD 2020 nr 29

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Tingvalla-Bro Fackförening

mot

Stockholm Fasad och Fönster AB.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Dom 2020-05-20, målnummer A-5-2020

Ledamot: Jonas Eklund