AD 2020 nr 32

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Seko, Service- och kommunikationsfacket

mot

Bottnia Berg AB.

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2020-06-03, målnummer A-7-2020

Ledamot: Leo Nilsson Nannini

Rättssekreterare: Pontus Bromander