AD 2020 nr 39

Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

SHS Gruppen AB

mot

R.W.

Överklagade avgörandet: Solna tingsrätts dom den 24 juni 2019 i mål nr T 10098-18

Målet gällde fordran på lön m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut fastställdes.

Dom 2020-06-24, målnummer B-84-2019

Ledamöter: Karin Renman, Karl Olof Stenqvist och Carl-Gustaf Hjort. Enhälligt.

Rättssekreterare: Malin Simon Holm