AD 2020 nr 41

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Vision

mot

Stockholms stad.

Målet gällde ogiltigförklaring av uppsägning m.m. Domen innebar att kärandens talan medgavs.

Dom 2020-06-24, målnummer A-51-2020

Ledamot: Leo Nilsson Nannini