AD 2020 nr 42

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Tingvalla-Bro Fackförening

mot

Manflex AB i konkurs.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan avslogs.

Dom 2020-07-01, målnummer A-33-2020

Ledamot: Cathrine Lilja Hansson

Rättssekreterare: Pontus Bromander