AD 2020 nr 48

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Hotell- och Restaurangfacket

mot

Visita (för inte talan) och Coffeehouse i Karlskrona AB.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2020-08-26, målnummer A-35-2020

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Malin Simon Holm