AD 2020 nr 49

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

KS Building S.R.O.

Målet gällde kollektivavtalsbrott. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2020-09-02, målnummer A-139-2019

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini