AD 2020 nr 5

Målet gällde diskrimineringsersättning. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av medgivande.

Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

Region Örebro län.

Målet gällde diskrimineringsersättning. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av medgivande.

Dom 2020-02-05, målnummer A-119-19

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Pontus Bromander