AD 2020 nr 52

Målet gällde brott mot medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Stockholms Lokala Samorganisation

mot

Jajo's Restaurang Handelsbolag.

Målet gällde brott mot medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2020-09-23, målnummer A-87-2020

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini