AD 2020 nr 54

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet

mot

Zelda Design & Hantverk AB.

Målet gällde förhandlingsvägran. Domen innebar att kärandens talan bifölls.

Dom 2020-09-30, målnummer A-120-2019

Ledamöter: Karin Renman, David Johnsson och Per Bardh. Enhälligt.

Rättssekreterare: Jonans Eklund