AD 2020 nr 55

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan huvudsakligen bifölls.

Svenska Kommunalarbetareförbundet

mot

Arbetsgivarföreningen KFO (för ej talan) och N.G.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar att kärandens talan huvudsakligen bifölls.

Dom 2020-10-14, målnummer A-98-2019

Ledamöter: Jonas Malmberg, Charlott Richardson och Torbjörn Hagelin. Enhälligt.

Rättssekreterare: Leo Nilsson Nannini