AD 2020 nr 57

Målet gällde brott mot företagshemlighetslagen m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades.

Marginalen Bank Bankaktiebolag

mot

F.S. och Skandinavisk Företagsleasing AB.

Överklagade avgörandet: Attunda tingsrätts dom den 16 december 2019 i mål nr T 3940-18

Målet gällde brott mot företagshemlighetslagen m.m. Domen innebar att tingsrättens domslut delvis ändrades.

Dom 2020-11-11, målnummer B-3-2020

Ledamöter: Sören Öman, Peter Syrén, Folke K Larsson, Ari Kirvesniemi, Johanna Torstensson, Peter Winstén och Ulla Persson. Enhälligt.

Rättssekreterare: Pontus Bromander