AD 2020 nr 62

Målet gällde brott mot medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Göteborgs Lokala Samorganisation av Sveriges Arbetares Centralorganisation

mot

ST24 Service AB i konkurs.

Målet gällde brott mot medbestämmandelagen. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av svarandens utevaro vid förhandling i domstolen.

Dom 2020-11-18, målnummer A-56-2020

Ledamot: Leo Nilsson Nannini

Rättssekreterare: Disa Buskhe